EM có quan hệ với bạn gái.không cho vào sâu Và xuất tinh ngoài trên mu và gần cửa âm đạo. Hỏi có thể thụ thai không ạ?

6 câu trả lời 6