Kể chuyện ba má tui trần truồng khi ở nhà làm rẫy.?

Ba má ít mặt đồ lắm. Trần truồng làm rẫy. Chỉ khi ra ngoài mua đồ hay đi đâu đó mới mặt kính đáo. Nói sợ mọi người ko tin. nhà mình nghèo. Ở trong chòi sinh hoạt chung cả nhà. Nên tắm hay thay đồ trước mặt hết. Mình kể là thật sự. Ai ko tin để sdt zalo mình kb gửi hình ba trần truồng làm rẫy cho xem.
57 câu trả lời 57