Tò mò một chút, các thầy giảng toàn chuyện đời, lỗi của nhân gian , ít được nghe kể các ông bỏ đạo ra đời nhỉ?

Cập nhật: chuyện ông mặc áo tu sĩ hôn Đờm vĩnh hưng, là một.
1 câu trả lời 1