Tặng gì cho học viên tại trung tâm tiếng anh?

Trung tâm của mình đang chuẩn bị quà cho các học viên tại trung tâm, ai biết tặng cái j hợp lí mà lại có khả năng PR rộng chỉ mình với
10 câu trả lời 10