Đây là nguyên nhân mà phần lớn cán bộ và nhân dân Việt Nam thân Mỹ !!!!?

Kể từ khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 đến nay đa số bộ phận nhân dân vẫn là những người đói nghèo và lạc hậu. Thế nhưng từ khi có quyền lực trong tay và thân Trung Quốc ( ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc) các thế hệ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có sai lầm là không đặt các cơ quan đầu não ở tại Sài Gòn (đặt Thủ đô tại đó) mà đặt Thủ đô vẫn ở Hà Nội như hiện nay ạ. Vì không đặt Thủ đô tại Sài Gòn vốn thân Mỹ và dân vẫn nghèo đói đến nay

Cập nhật:

nên việc lãnh đạo thì giầu có và thân Trung Quốc nên Nhân dân và phần lớn cán bộ chống lại những lực lượng này là tất yếu. Hơn nữa ngày nay như chúng ta thấy có cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ (thương mại); giữa Nga và Mỹ ở Trung Đông và Ucraina nên lãnh đạo thân Trung Quốc sẽ bị nhân dân chống lại và trở nên thân Mỹ hơn do họ vẫn còn nhiều nghèo đói và Trung Quốc đối đầu với Mỹ mà.

Đây là nguyên nhân mà phần lớn cán bộ và nhân dân Việt Nam thân Mỹ đấy ạ !!!!

Cập nhật 2:

Ghi chú :

1 – Bạn nào thích nghiên cứu về vấn đề này thì sao chép bài này xuống mà xem nhé.

2- Xem online hay bị mất chủ đề này ạ.

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  d

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  4 tháng trước

  ✝️           

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  douma

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  Kể từ khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975 đến nay đa số bộ phận nhân dân vẫn là những người đói nghèo và lạc hậu. Thế nhưng từ khi có quyền lực trong tay và thân Trung Quốc ( ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc) các thế hệ lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có sai lầm là không đặt các cơ quan đầu não ở tại Sài Gòn (đặt Thủ đô tại đó) mà đặt Thủ đô vẫn ở Hà Nội như hiện nay ạ. Vì không đặt Thủ đô tại Sài Gòn vốn thân Mỹ và dân vẫn nghèo đói đến nay

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.