Mn ơi cho mình hỏi là máy tính mình không có biểu tượng pin trên Taskbar.?

Mn ơi cho mình hỏi là máy tính mình không có biểu tượng pin trên Taskbar, lên mạng xem thì ng ta kêu m nhấn vào chữ "Select Which icons appear on the Taskbar" nhưng máy mình lại ko có chữ đó giờ phải làm thế nào đây mn. Máy mình dùng win10
9 câu trả lời 9