Đặt vòng tay cho khách mời dự tiệc giáng sinh ở đâu?

Giáng sinh sắp tới clb mình tổ chức tiệc, muốn gửi mỗi khách mời 1 vòng vừa đánh dấu là khách mời của sự kiện, vừa là quà mang về. Ai biết ở đâu làm vòng số lượng lớn giá ổn, chất lượng đẹp chỉ mình với
5 câu trả lời 5