la đã hỏi trong Khoa học Xã hộiKhoa học Xã hội - Khác · 2 năm trước

Tìm các số nguyên x sao cho: (x – 1)(2 – x) > 0?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  (x-1)(2-x)>0 => x-1, 2-x>0 => 1<x<2

  mà x thuộc Z

  vậy vô nghiệm

 • 2 năm trước

  JJJJJJJJJJ

 • 2 năm trước

  Ko co

  Ko co

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • 2 năm trước

  <=>1<x<2 và x thuộc Z => ko có x nào thảo mãn

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.