Mình muốn làm đầu bếp trong các nhà hàng,khách sạn lớn thì thành phố nào phát triển ngành bếp ở Việt Nam vậy?

7 câu trả lời 7