Fuck’em nghĩa là gì ạ ...?

cám ơn ạ !
9 câu trả lời 9