Mn cho em hỏi uoyssimi có nghĩa là gì ạ?

2 câu trả lời 2