Con điên 2k4?

t đang nứng chúng m à, nhưng không có ai mất daijnhuw t cả, t muốn chửi mẹ t là đĩ, muốn cha t đụ tao, t muốn làm cái lồn của thiên hạ, t nứng lên là ăn nói mát dạy, như thế t càng nứng có ai như t không.
40 câu trả lời 40