5 bước trong quy trình hàng xuất kho?

B1: Gửi đề nghị xuất hàng. Bộ phận kế hoạch sẽ gửi lệnh xuất hàng cho kế toán kèm theo đơn hàng. - Xem thêm: https://sec-warehouse.vn/ B2: Kiểm kê hàng tồn. Nhân sự chịu trách nhiệm kiểm kho sẽ tiến hành kiểm kê kho hàng. Trường hợp hàng thiếu cần thông báo ngay lại với đơn vị cung cấp. Nếu hàng hóa đủ thì tiến... hiển thị thêm B1: Gửi đề nghị xuất hàng.
Bộ phận kế hoạch sẽ gửi lệnh xuất hàng cho kế toán kèm theo đơn hàng.
- Xem thêm: https://sec-warehouse.vn/
B2: Kiểm kê hàng tồn.
Nhân sự chịu trách nhiệm kiểm kho sẽ tiến hành kiểm kê kho hàng. Trường hợp hàng thiếu cần thông báo ngay lại với đơn vị cung cấp. Nếu hàng hóa đủ thì tiến hàng xuất kho.
- Xem thêm: https://sec-warehouse.vn/luu-tru-ho-so-tai-lieu
Bước 3: Lập phiếu xuất kho và hóa đơn bán hàng.
Kế toán sẽ căn cứ theo đơn hàng bán để tạo phiếu xuất kho và gửi lại cho thủ kho để thục hiện xuất kho. Tùy theo từng công ty mà số liên in ra cũng khác nhau.

Bước 4: Xuất kho.
Thủ kho dựa vào thông tin trên phiếu xuất kho theo yêu cầu. Phiếu bắt buộc phải có chữ ký của tất cả bộ phận liên quan.

Bước 5: Cập nhật thông tin
Trong khi nhân sự ghi lại thẻ thì thủ kho cập nhật thông tin vào file dữ liệu.
5 câu trả lời 5