Chó con nhà em bị chó lớn khác cắn bây giờ bé không chịu bú mẹ mà cứ la suốt vậy có sao không ạ?

4 câu trả lời 4