Em là gái và có xu hướng "chủ động", thật sự là không muốn bị nằm dưới. Không biết có ai giống em không hay là em khác người nữa. Hoang mang?

31 câu trả lời 31