Cho mình hỏi bệnh bạch phiến là dạng đột biến gì? Là đột biến hình thái hay Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

2 câu trả lời 2