Ai đã dùng polysorbate 20 (tween 20) và polysorbate 80 (tween 80) cho em hỏi 2 thằng này thằng nào có khả năng nhũ hóa dầu vào nước tốt hơn?

4 câu trả lời 4