Mọi người cho em hỏi ạ?

Giữa một cô gái câm nhưng rất xinh đẹp và một cô gái không bị câm cũng xinh đẹp. Thì bạn sẽ chọn ai?
2 câu trả lời 2