Cho 8 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1m và H2 SO4 0,5 m thu được v lít khí NO điều kiện tiêu chuẩn Tính V =? Giúp mk vs ạ?

3 câu trả lời 3