Làm sao để mèo đực ở nhà?

Mọi người giúp mình với mèo nhà mình là mèo đực đã đc 2 tuổi rồi và nó đã đi đc 1 tuần rồi. Bây giờ mình không biết làm sao để nó ko đi nữa và trở lại. Giờ mình phải làm sao. Mong mọi người giúp mình. Cảm ơn ❤☺
4 câu trả lời 4