Phi công cần tìm máy bay gấp gấp.?

3 câu trả lời 3