Giúp mình chứng minh hệ quả với ạ?

5 câu trả lời 5