Minh tên huy la nam cân tim ban nu?Tim hieu va dc se den voi nhau quen lau dai nha minh o sai gòn quân tân phú bạn nữ nao muôn thi đê lai sô?

3 câu trả lời 3