Mọi ngươi cho hỏi dt em là iPhone 5 lúc đầu em sạc bình thường sau đó đến 90% là ngừng sạc vậy?

Iphon chỉ được 90%
2 câu trả lời 2