Tho là gì ạ? Thấy người nước ngoài viết nhưng không hiểu ==?

2 câu trả lời 2