Vy đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoTừ ngữ & Chơi chữ · 11 tháng trước

tho là gì ạ? Thấy người nước ngoài viết nhưng không hiểu ==?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 11 tháng trước

    viết tắt của though.

  • John
    Lv 7
    11 tháng trước

    01255589499 add ah

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.