Biệt thự One River Villas Đà Nẵng?

Tôi cần mua biệt thự One River Villas Đà Nẵng, bạn nào bán hoặc có người thân bán biệt thự one River Villas Đà Nẵng giới thiệu tôi nhé. Tôi chỉ có nhu cầu mua biệt thự one River Villas Đà Nẵng thôi nhé. Ngoài biệt thự One River Villas Đà Nẵng ra xin đừng giới thiệu sản phẩm khác cho tôi. Cảm ơn
3 câu trả lời 3