Ai giúp mình lm bài thơ 5chữ các chủ đầu là Trần Lâm Trúc Ngân?

Xin giúp e vs
5 câu trả lời 5