Đi đầm sen nên mặc đồ gì vậy mn em là nữ 15 tuổi?

Đi đầm sen nên mặc đố gì vậy , dài hay ngắn cái nào phù hợp em cảm ơn
10 câu trả lời 10