Cho em hỏi mức trợ cấp nghĩa vụ công an 3 năm là bao nhiêu ạ:))?

6 câu trả lời 6