Thanh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênSinh học · 1 năm trước

1 tế bào nguyên phân liên tiếp 4 lần hỏi tổng số tế bào xon được tạo ra là bn?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  Gọi x là số lần nguyên phân:

  Ta có

  2^x=2^4= 16

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  16

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  2^4=16 (hai mũ bốn) công thức chung là 2^n với n là số lần nguyên phân

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  16

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.