Em sn 2k vừa thi TN năm trc và đã đậu tốt nghiệp, nhưg vì một số chuyện đã bỏ lỡ cơ hội học đại học.Nay em muốn học lại ĐH thì phải lm sao?

5 câu trả lời 5