Em lớp 8 điểm thi hoá là 3,8 còn điểm môn học hk1 là 5.2 thì sử dụng điểm nào ạ?

7 câu trả lời 7