Cho mình hỏi 2er jiao là bn tiền việt vậy?

5 câu trả lời 5