Cho mình hỏi 2er jiao là bn tiền việt vậy?

6 câu trả lời 6