GAY thì đi kiếm GAY với nhau mà show các kiểu. Chứ giả gái đi dụ người ta nhục lắm, tự chúng mày hạ thấp bản thân chúng mày xuống thôi.?

Tưởng lừa được bố mày à ? Đéo có đâu nhé. Bố mẹ chúng mày mà biết chúng mày như vậy thì chỉ muốn giết chúng mày thôi. Xin phép địt cả lò chúng mày nhé bọn ranh lừa đảo (Không có ý chửi mấy bạn gay đàng hoàng, đừng hiểu lầm). Thế nhé bọn NGHIỆT SÚC.
9 câu trả lời 9