Tôi muốn biết về cảm giác khi yêu .?

Tôi luôn muốn nhìn thấy một người mỗi ngày , muốn nói chuyện , gần gũi , quan tâm người đó .Nhưng tôi lại không hề ghen khi thấy người đó nói chuyện cười đùa khác . Vậy đó có phải là yêu không ?
8 câu trả lời 8