Em nhận được tin nhắn từ 1 số điện thoài ẩn danh và nội dung là vài dòng kí tự đặc biệt và khó hiểu.Ai chuyên về kí hiệu thì dịch dùm em.?

5 câu trả lời 5