Tôi có email yahoo và muốn chuyển phần mở rộng là “...@yahoo.com.vn” thành “...@yahoo.com” thì phải làm sao?

4 câu trả lời 4