Mượn số điện thoại?

Bạn nào có thể cho mình mượn số điện thoại bên Hàn được không, mình dùng đển xác nhận web bên đó. Nếu được có thể trao đổi qua email: dreamsconquer@gmail.com. Mình cảm ơn nhiều.
6 câu trả lời 6