Cách chuyển đuôi Video từ MOV sang mp4 nh7 thế nào?

Máy PC của tôi không đọc được video có đuôi MOV , làm cách nào chuyển qua đuôi mp4 để máy đọc được?
9 câu trả lời 9