Có bạn nữ nào 2008-2012 có Yahoo không ạ Mình lớp 5 và muốn kết bạn thêm?

Mình có Facebook là Tony Dickleton
Ai trong độ tuổi đó có thể làm quen với mình không
Mình muốn nói chuyện và học bài cùng nhau ạ
Mình nghe con gái tuổi này giỏi hơn con trai
Cảm ơn ạ
4 câu trả lời 4