GOOD BYE 2018 !!?

Lại xong một năm, mình vẫn là mình.
1 câu trả lời 1