Cho mk hỏi hk1,Văn 8,7,toán 6,7 các môn còn lại đều trên 6,5 nhưng mk bị liệt Lý 4,3 nên hk1 mk hstb v nếu hk2 mk hsg thì cả năm có giỏi ko?

6 câu trả lời 6