30/12/2013 18 (TB) MẦU XANH ÁO LÍNH Minhle989 . 3/8?

30/12/2013 18 (TB) MẦU XANH ÁO LÍNH Minhle989 . Mầu xanh bộ áo lính anh mang Nét đẹp quân nhân thật ngỡ ngàng Bát ngát xanh lam rừng núi thẳm Bao la xanh mướt cảnh đồng bằng Bàu trời xanh thẳm chim bay lượn Mặt nước xanh trong, cá chập đàn Vẻ đẹp dịu dàng mầu áo lính Tran hòa với sức sống hân hoan Ngày... hiển thị thêm 30/12/2013 18 (TB)
MẦU XANH ÁO LÍNH
Minhle989
.
Mầu xanh bộ áo lính anh mang
Nét đẹp quân nhân thật ngỡ ngàng
Bát ngát xanh lam rừng núi thẳm
Bao la xanh mướt cảnh đồng bằng
Bàu trời xanh thẳm chim bay lượn
Mặt nước xanh trong, cá chập đàn
Vẻ đẹp dịu dàng mầu áo lính
Tran hòa với sức sống hân hoan
Ngày 29/12/2013

Xem Thêm:
https://levanm.blogspot.com/2018/12/301213-18-tb-mau-xanh-ao-linh-k-u-30966.html
4 câu trả lời 4