Hi mn. E năm nay lp 8 hè này e có ý định đi lm thêm ở hn mà k biết lm j mn góp ý cho e vs?

2 câu trả lời 2