Lỡ uống 1 chút nước súc miệng tb có sao ko ạ?

3 câu trả lời 3