Ai đã đi máy bay hãng https://evaair-vn.com/ và https://korean-air.biz/ chưa, chất lượng dịch vụ, ăn uống có ngon không mọi người?

1 câu trả lời 1