Laptop acer cắm chuột lúc không sạc thì dùng bình thường, cắm sạc vào thì ngày lập tức chuột không lên nữa là bị sao ạ?

7 câu trả lời 7