Tổng kết môn toán được 6,2 môn văn được 7,7 .Các môn khác trên 5,0 thì có được loại khá không?

Giúp e với
9 câu trả lời 9