Có ai bị bê đê không ?

Có ai bị bê đê không ?
8 câu trả lời 8