Có ai bị bê đê không ?

Có ai bị bê đê không ?
10 câu trả lời 10