Nhìn trên vĩ mô, ông Nguyễn Tấn Dũng có công cho VN thời ông làm thủ tướng hay không?

2 câu trả lời 2